Flitsers | Kaart(*) |Files | Nieuws

ETSC verwelkomt voorlopige afspraken t.a.v. nieuwe veiligheidssystemen
Nieuwe auto's bestelwagens, vrachtwagens en bussen die in Europa verkocht worden moeten vanaf 2022, volgens een voorlopig EU accoord bereikt op 26 maart, standaard voorzien worden van allerlei nieuwe veiligheidsvoorzieningen. De nieuwe regels omvatten regels voor nieuwe technologien zoals "Automatische Nood Reminrichting" welke voetgangers en fietsers kan detecteren, alsook een overbrugbare "Intelligente Snelheids Assistent".

Nieuwe vrachtwagens moeten verbeterde niveaus van "direct zicht" krijgen om zodoende chauffeurs een grotere kans te geven om zwakkere verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers rond het voertuig op te merken.

De wetgeving tackelt ook het onder invloed van drank rijden. De wetgeving moet het makkelijker maken om een alcoholslot, een tecnische oplossing om herhaald onder invloed van alcohol tegen te gaan, in te bouwen.

Nieuwe voertuigen moeten ook verplicht voorzien worden van EDR, electronische data recorder. welke vitale data over de autostatus registreert bij een eventueel ongeval. Zulke informatie is cruciaal bij het begrijpen waarom ongevallen plaatsvinden en om die in de toekomst te voorkomen.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Commissie zijn met vertegenwoordigers van lidstaten overeenstemming bereikt over de definitieve vorm van de verordeningnen die de commissie vorig jaar mei voor het eerst heeft aangekondigd. De onderhandelde overeenkomst is echter voorlopig en is nog steeds onderworpen aan formele stemmingen in het Europees Parlement en door de EU-lidstaten. Als gevolg van de Europese parlementsverkiezingen in mei kan dit proces nog enkele maanden in beslag nemen.

In een reactie op de voorlopige overeenkomst zei Antonio Avenoso, uitvoerend directeur van de European Transport Safety Council (ETSC):

"De laatste vijftig jaar zijn er maar een handvol momenten geweest die als grote sprongen vooruit voor de verkeersveiligheid in Europa kunnen worden omschreven. De verplichte invoering van de veiligheidsgordel was er een, en de eerste minimale veiligheidsnormen voor kreukelzones in de EU, die in 1998 waren overeengekomen, waren een andere. Als de overeenkomst van gisteravond het formele groene licht krijgt, zal het een van die momenten vertegenwoordigen, waarbij 25.000 sterfgevallen binnen 15 jaar na de inwerkingtreding worden voorkomen.

"Hoewel deze wetgeving vele jaren in de planningsfase lag, was er relatief weinig tijd voor politieke discussies over de uiteindelijke vorm. We willen hulde brengen aan de leden van het Europees Parlement en de vertegenwoordigers van de Commissie en de lidstaten die onvermoeibaar hebben gewerkt om een ​​deal te sluiten vóór de grote omschakeling in het Europees Parlement en de Europese Commissie deze zomer. Vooral het Roemeense EU-voorzitterschap, de Europese commissarissen Elżbieta Bieńkowska en Violeta Bulc en het Poolse EP-lid Róża Thun verdienen erkenning voor hun inzet om deze wetgeving te doorstaan. "

 

Zienswijze Flitsservice:

Vrachtwagens - Direct zicht, zal altijd moeilijk blijven, de omvang van zo een voertuig staat direct zicht eenvoudigweg in de weg. Maar wat is er mis met gevaarsbewustwording van die "zwakkere verkeersdeelnemer"? Voetgangers en fietsers wurmen zich letterlijk in gevaarlijke posities en situaties. En waarom? Beter achter een vrachtwagen gewacht dan tussen de wielen geplet worden. Waarom moet de vrachtwagenchauffeur verantwoordelijk worden gehouden voor het onverantwoordelijke gedrag van de zwakkere verkeersdeelnemers.

ISA: Ook hier wordt teveel eer toegeschreven aan snelheid. Ook hier geldt weer, "wat is er fout aan uitkijken door diezelfde "zwakke verkeersdeelnemer"? Ook hier wordt alle verantwoordelijkheid bij die "zwakke verkeersdeelnemer" weggehaald en bij de bestuurder van gemotoriseerd verkeer neergelegd. Het heeft een nog onverantwoorder gedrag van de zwakke verkeersdeelnemer tot gevolg. Daarnaast, als iedereen gewoon goed oplet hoeven er geen ongevallen te gebeuren.

Automatische noodrem assistent: In eerste opzicht lijkt dit een prima feature. Maar nader beschouwd zorgt ook dit syteem, aan twee kanten, voor onverantwoord gedrag. De zwakke verkeersdeelnemer gaat nog onverantwoorder te werk bij het oversteken van een weg want, de auto ziet mij en stopt vanzelf. Daarnaast wordt het voor de bestuurder nog makkelijker zich af te laten leiden want, de auto let toch op voor mij? Een mens leert heel snel bepaalde dingen na te laten als een ander of systeem dit voor hem gaat doen.

Alcoholslot: Flitsservice is voorstander van een alcoholslot indien de bestuurder keer op keer bewijst zich met drank niet in te kunnen houden. Echter wel door een rechter opgelegd en niet door een privaatrechtelijke instelling als het CBR.

EDR ofwel blackbox: In eerste opzicht lijkt dit een positief iets te zijn. Echter, bij een ongeval tussen zwak en sterk blijft altijd ongewis hoe de zwakkere zich verhoudt tot het ontstaan van het ongeval. De opgeslagen data zal in veel gevallen verkeerd worden uitgelegd en dus tot een foute ongevalsanalyse leiden. Het is niet zoals in de luchtvaart, waar dit idee ongetwijfeld vandaan komt, dat alle betrokkenen worden opgenomen, of het nu een sensor, piloot of bedieningselement is. Juist bij de zwakkere wordt NIETS opgenomen.


Bron: ETSC.eu
Datum: 28-3-2019