Flitsers | Kaart(*) |Files | Nieuws

Snelheid op A1, A28 en A50 weer terug naar 120 kilometer per uur
De maximumsnelheid op Veluwse delen van de snelwegen A1, A50 en A28 gaat omlaag van 130 km/u naar 120 km/u als gevolg van de stikstofuitspraak. Dat heeft minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen vandaag bekendgemaakt. De nieuwe maximumsnelheid gaat per 1 oktober in.

Het gaat om de A1 tussen de aansluiting Barneveld en knooppunt Beekbergen (33 kilometer), de A50 tussen knooppunt Beekbergen en de aansluiting bij Epe (17 kilometer), de A28 tussen de aansluiting Strand Nulde en de aansluiting Strand Horst (5 kilometer) en de A28 tussen de aansluiting Strand Horst en knooppunt Hattemerbroek (39 kilometer).Op deze trajecten gaat de maximumsnelheid omlaag van 130 naar 120 kilometer per uur. © Google Maps


Beroep

Voor deze trajecten was het benodigde verkeersbesluit voor de snelheidsverhoging nog niet definitief vastgesteld. Omdat er nog een beroepsprocedure tegen deze verhogingen loopt, heeft de minister besloten ze voorlopig terug te draaien. Dit is een direct gevolg van de uitspraken die de Raad van State op 29 mei van dit jaar deed over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze PAS mag de overheid niet meer gebruiken ter onderbouwing van projecten die tot meer uitstoot van stikstof leiden in de buurt van Natura 2000-gebieden. De genoemde snelwegen liggen in de buurt van de Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe.

Borden

Het besluit is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd. Rijkswaterstaat gaat de bebording op deze trajecten voor 1 oktober aanpassen. Vanaf die dag gelden dan de nieuwe maximumsnelheden. De maximumsnelheid van 130 km/u is op de genoemde trajecten in februari 2016 ingevoerd. Op delen van deze snelwegen mocht voordien alleen 's nachts 130 worden gereden. De vorige verkeersminister Melanie Schultz (VVD) was fervent voorstander van het ophogen van de maximumsnelheid. Ze wilde langere stukken creëren waar je 130 mag. ,,Het beleid op snelwegen wordt daarmee eenduidiger’’, sprak ze in 2015 bij de bekendmaking.

De minister maakte hierbij handig gebruik van het PAS. Via dit programma kon de overheid projecten die tot een hogere stikstofuitstoot leiden realiseren onder de voorwaarde dat er op een later moment compensatie volgt. Doordat de Raad van State hier in mei een streep door zette, zijn voorgenomen bouw- en wegenbouwprojecten met grote onzekerheid omgeven.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is opgetogen. ,,Dit is weliswaar een milieumaatregel, maar die zijn doorgaans ook goed voor de verkeersveiligheid’’, zegt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst. Hij verwacht dat het aantal omgevallen op deze snelwegen op termijn naar beneden gaat.

Wij van Flitsservice willen hier graag een kanttekening bij plaatsen. Veilig verkeer Nederland slaat hier in de figuur van Rob Stomphorst de plank volledig mis. De reductie van 130 naar 120 gaat niet aantoonbaar minder ongevallen opleveren. Mocht deze vermindering wel optreden dan is het hooguit een tijdelijk effect, daarna zal het aantal weer naar gewone niveau's gaan. Het is namelijk niet de snelheid die hier de oorzaak is. Je komt namelijk niet spontaan in de berm terecht als je 130 rijdt. Daar zijn vele andere oorzaken voor. Echter, de grootste oorzaak van de ongevallen die hier plaatsvinden zijn de "afleidingsongevallen". Daar gaat snelheidsverlaging in die zin niets aan veranderen. Sterker, de afleiding zal alleen maar groter worden.


Bron: De Stentor
Datum: 9-2-2019