Flitsers | Kaart(*) |Files | Nieuws

Trajectcontrole op Zeelandbrug en op Rondweg bij Sluis
Trajectcontrole komt na de zomer terug op de Zeelandbrug. Het Openbaar Ministerie voert het snelheidsmetingsysteem ook in op de Rondweg bij Sluis. De systemen worden de komende maanden getest en gaan na de zomer echt werken.

De overheden in Nederland zetten steeds meer in op veiligheid op provinciale wegen. Daarom werd twee jaar geleden al een lijst met twintig locaties bekend waar het OM trajectcontrole gaat invoeren. Daar zaten ook de Zeelandbrug (N256) en de Rondweg bij Sluis (N253) bij. Op dit moment is de Westerscheldetunnel de enige plek in Zeeland met een dergelijk controlesysteem.

Bij trajectcontrole wordt de snelheid van bestuurders over een langere afstand gemeten, in plaats van één punt. Daardoor gaat de snelheid op een langer traject omlaag, en het wordt door weggebruikers ook als ‘eerlijker’ gezien.

Getest
De camera's bij de brug en bij Sluis worden rond deze tijd opgehangen, laat woordvoerster Marloes van Kessel van het OM weten. ,,Ze worden de komende maanden uitvoerig getest. Na de zomer gaan de systemen echt ‘aan'.” De precieze datum maakt het OM nog bekend. ,,Het helpt wel als de camera's er al hangen", geeft Van Kessel aan. ,,Er gaat duidelijk een preventieve werking van uit.”

Die preventieve werking hielp in het verleden ook al bij het omlaag brengen van de snelheid op de Zeelandbrug. Daar was tussen november 2004 en maart 2014 al trajectcontrole, maar wel met tussenpozen. Twee keer was duidelijk te zien dat het systeem buiten werking was, nadat er een automobilist tegen de portalen was gereden waaraan de camera's hingen. Maar verschillende keren bleek naderhand dat het systeem geruime tijd slecht had gefunctioneerd. Omdat automobilisten dat niet wisten, bleef de snelheid relatief laag, bleek uit andere metingen. In 2014 werd besloten de camera's helemaal weg te halen, omdat ze verouderd waren. Het systeem dat er nu komt, is moderner.

Flitspaal
De andere nieuwe Zeeuwse locatie met trajectcontrole, de Rondweg bij Sluis, loopt vanaf de rotonde bij Draaibrug tot aan de grens bij Sint Anna ter Muiden. De Rondweg is onderdeel van de N253, en die staat erom bekend dat er hard gereden wordt. Een paar kilometer verderop richting Oostburg staat één van de meest actieve flitspalen van het land.

De keuze voor de locaties van de trajectcontroles worden gemaakt op basis van ‘risico-analyses’ van wegen, meldt Van Kessel. ,,Locaties waar vaak te hard gereden wordt, waar veel ongelukken gebeuren of waar het lastig is om op andere manieren de snelheid omlaag te brengen, komen als eerste in aanmerking.”

Reactie Flitsservice: Weer een mooi stukje propaganda. Het is niet "eerlijker". 80 tot 90% van de boetes bij trajectcontroles is maar voor een paar km/u te hard. Als er iets is waar trajecontroles voor zorgen is juist onveiligheid, zo blijkt uit onderzoek. Onderzoek wat je in Nederland niet snel in de media zal aantreffen. Als een limiet als te laag wordt ervaren en je gaat dat afdwingen met een trajectcontrole ga je alleen maar minder aandacht op de weg krijgen. Het wordt saai, men gaat appen, andere dingen doen, gapen, in slaap vallen.
Mevrouw van Kessel zegt dat de locaties op basis van risico analyses bepaald zijn. Maar de krant zal die analyses niet eens opvragen om zelf eens te zien of de analyse klopt. Want "waar veel ongelukken gebeuren" wil niet zeggen dat dit door "te hard rijden" komt. Vaak juist niet en dat is ook de reden waarom dit een stuk propaganda is. Je komt niet door wat harder rijden spontaan in de berm of tegemoetkomende baan. Dan hebben we het niet over 180km/u waar je 80km/u of 100km/u zou mogen.

Het lijkt ons dat de bevolking van Zeeland gelukt niet erin trapt, getuige de poll op de website van PZCNiet mee eens!Bron: PZC
Datum: 7-5-2019